“Witte wieven (streektaal voor “witte vrouwen”; enkelvoud: wit wief,  ook: witte juffersjoffersjomferswidde juffersjuvverswiefkesolde wittenguede holden of telewitten) zijn mythische wezens. Het is de naam voor vrouwenfiguren die in sagen voorkomen en soms goedaardig, soms kwaadaardig zijn. Mistflarden of mistbanken worden in Noord- en Oost-Nederland ook wel witte wieven genoemd. Witte wieven worden vaak in verband gebracht met heksen en/of spoken. De witte wieven hebben veel overeenkomsten met de Ierse sídhe en banshee. Ook wordt verband gelegd met moerasvrouwtjes, feeën of elfen. ” (bron: wikipedia.nl)

Merry Meet,

Als community van vrije heksen en priester(essen) die zijn inwijdingsoorsprong vind bij de traditie van de Witte Wyven hebben wij ervoor gekozen de naam “Witte Wyven” voort te zetten.

De naam “Witte Wyven” werd als traditienaam gebruikt door Lia van de Bulk, Hogepriesteres Cat Gabrielle van een heksengroep die een traditionele en vrije vorm van hekserij uitdroeg, welke aan haar zelf was overgedragen van moeder op dochter en zo haar voortbestaan vanuit voorgaande generaties kon voortzetten.

Lia was, voor zover wij weten, de eerste van haar familielijn die de traditie van overdragen van moeder op dochter doorbrak en niet familieleden (zowel mannen als vrouwen ) heeft ingewijd in deze vorm van hekserij. Startend met de coven Cobra zijn we in 16 jaar tijd uitgegroeid tot een grote groep ingewijden die zijn inwijdingsoorsprong vind bij Gabrielle.

En juist om onze inwijdingsoorsprong en daarmee Gabrielle, na haar overgaan naar het rijk der nevelen te eren, hebben we besloten de naam van haar heksentraditie “Witte Wyven” voort te zetten. Een naam die tevens verbonden is aan prachtige folkloristische verhalen over deze mythische witte vrouwe wezens, maar waarbij wij onszelf vooral zien als een groep wijze vrouwen, en ja mannen, die mogen werken vanuit de wijsheid en kracht van de Godin. Vergelijk het maar met de wijze vrouwen, zoals de Veleda, de Völva en de Seidr in zowel de Germaanse als de Noorse tradities. Zij hadden kennis van het Sjamanisme, hekserij, profetie en magie.

Omdat wij eclectisch zijn in onze overtuiging, eert een ieder zijn eigen Godin, God of Moeder Aarde en werkt vanuit deze kracht. En terwijl bij de één de hekserij op de voorgrond staat zal de ander dit meer uitdragen vanuit priesterschap of een sjamanistische/paganistische verbondenheid met Moeder Aarde.

Met eerbied voor de Godin zijn we vrij in ons sprirituele zijn en vieren samen de feesten volgen het Germaans-en keltisch wiel van het jaar. Dit doen we zowel op besloten als op open bijeenkomsten.

Wees gezegend en wees vrij!

Comments are closed.

Copyrights : M. van Doorn 2017 - Webdesign J.L. Markies